Harga Buku Sewaktu-waktu Bisa Berubah...
Dukun Lepus, Carpon (Carita Pondok) Basa Sunda /KIB : Mitra Ahmad

Dukun Lepus, Carpon (Carita Pondok) Basa Sunda /KIB

Penerbit : Kiblat
Penulis : Ahmad Bakri
Tahun Terbit : Cet 1: 2002
Kertas & Halaman : 144 Kaca
Ukuran Buku : 14,5 x 21 cm, Soft Cover
Kategori : Cerpen / Prosa
ISBN : --
Harga : Rp 58,000
0%   
Rp 58,000
Share
|

Berat: .... gram.

Dina karangan-karanganana anu dimuat dina ieu buku, katangén pisan yén Ahmad Bakri lain waé ngan saukur wanoh, tapi deuih dalit kana kahi­rup­an urang Sunda sapopoé dina rupa-rupa jaman—saluyu jeung anu karandapan ku dirina, anu nga­la­man hirup ti mimiti jaman normal tepi ka ahir taun 80-an. Nya hal éta pisan anu ngalan­ta­ran­keun Ahmad Bakri tapis ngagambarkeun rupa-rupa suasana katut karakter tokoh-tokohna.
Ieu buku kumpulan carpon mangrupa salasahiji mutiara titinggal Ahmad Bakri, anu kungsi meu­nang jujuluk pangarang Sunda favorit.


Apabila tidak menemukan semua jenis buku yang Anda cari, dapat ditanyakan atau silahkan hubungi via:

email: mitraahmad_buku@yahoo.com

atau

SMS: 0812 24 80154 kami akan membantu Anda.

Komentar Pembaca
Tuliskan Komentar anda disini
Nama*
Email* (email tidak ditampilkan)
Komentar*
(Masukan 3 huruf atau angka berwarna hitam pada kotak di bawah)
captcha image